Wat betekent Compuvision?

Wat betekent eigenlijk Compuvision?

 

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat wij precies bedoelen met Compuvision? Toen we deze bedrijfsnaam bedachten in 1995, is het beschreven.


We zullen eens kijken of dat nog klopt.

Als je de naam gewoonweg vertaalt betekent het iets van: Een visie op de computer. Het woord "computer" moet wel wat genuanceerder gezien worden, zeker tegenwoordig. We bedoelen het hele fenomeen ict, ook wel automatisering genoemd. Dat is het deel "Compu".


Nu nog het vision. (De visie). Wat is dan die visie?


In 1995 schreven we: De computer moet niet gezien worden als doel op zich, maar als een middel om een doel te bereiken. Met andere woorden: Gebruik hem alleen daar waar hij wat kan toevoegen.


Als je dit goed tot je laat doordringen kom je tot het besef (althans ik), dat de computer steeds meer wordt toegepast om taken te vervullen die niet geautomatiseerd kunnen worden. Denk bijv. aan een leraar die zijn studenten  enthousiast als "storyteller" weet te boeien. Door zijn bevlogenheid heeft hij de macht om de toehoorders zodanig te beïnvloeden dat zij 's-avonds op eigen kracht en zonder dwang de stof eigen zullen maken.


Kan die computer in het bovengenoemde verhaal dan helemaal weg? De docent zal voor het grootste deel geen computer nodig hebben. Hij weet het voorstellingsvermogen zodanig te prikkelen dat de "powerpoint" zich automatisch in de hoofden zal afspelen.


De studenten zullen 's-avond de pc zeker gebruiken om allerlei informatie op te zoeken. Dan wordt ict ingezet als middel om een doel te bereiken, vind u niet?


Als ik dit zo eens nalees, ontdek ik dat onze visie wat mij betreft niet bijgesteld hoeft te worden..